Grendehuset

Grendehuset i Rottenvik eies og drives av Rottenvik bygdelag. Huset er bygd i hovedsak på dugnad av medlemmene. Huset kan leies til ulike arrangement og egner seg godt både til festlige anledninger og andre arrangement. Huset drives som et eget foretak: Rottenvik Grendehus SA og har derfor sitt eget styre.  Foretakets formål er formulert slik:

«Å drive et grendehus for dermed å skaffe stedets innvånere et samlingssted med rom for møter, fester, studierom, kontorer og fritidsaktiviteter. Foretaket har ikke til formål å gi andelshavere økonomisk gevinst.»

Bilde grendehus

Rottenvik grendehus har sal med plass til ca. 60 gjester, kjøkken, kontor mv. Salen har helt nye møbler og musikkanlegg innkjøpt høsten 2012. Kjøkken ble renovert våren 2013. Utleieprisen varierer fra 600 kr for dags-/kveldsmøter til 1500 kr. for arrangement hvor huset disponeres 2 dager. Spørsmål om leie av grendehus eller hytte kan rettes til Lisbeth Fjellstad, tlf. 481 30 899 eller Trond Ivar Jørgensen,tlf. 911 36 389 eller via FB-gruppa

Hvordan finner du fram til Rottenvik grendehus: