Aktiviteter

Aktiviteter i bygdelaget  i 2017

11. november har vi julemesse

25. november arrangeres julebord

Aktiviteter i bygdelaget i 2016

Vartohytta betjenes i vintersesongen  fra februar til ut april måned – se egen vaktliste

26. november 2016 Julebord

27. og 28. august 2016 Plantefargningskurs

Aktiviteter i bygdelaget i 2015

Vartohytta betjenes i vintersesongen  fra februar til ut april måned – se egen vaktliste

13.mars 2015 Årsmøte i Rottevik Bygdelag
13.mars 2015 Årsmøte i Rottenvik Grendehus
29.mars 2015 Vartodilten  –  Løypetrase her

Våren 2015     Her finner du DUGNADSOVERSIKT for våren 2015

Her finner du Aktivitetskalender 2015__Friluftsliv for alle_Lyngen og Storfjord