114

Rottenvik Bygdelag arrangerer plantefargingskurs på Vartovollen for inntil 10 deltakere. Kurset går over to dager, lørdag og søndag.

Vi farger ullgarn med planter, bark og lav fra området, samt innkjøpt krapprot og cochenillelus. Vi gjennomgår grunnleggende praktisk teknikk for hele fargeprosessen og målet er å gjøre deltakerne «kvalifisert» til å fortsette med plantefarging på egen hånd etterpå.

Kursledere: Trine Storjord og Lise Hammervold

Tid: 27. og 28.august – kl 10 begge dager.

Påmelding til Lise Hammervold tlf. 45853307

Kursavgift kr. 300,- inkluderer forbruksmaterialer, kjemikalier og ferdig farget garn i ulike farger som vi fordeler mellom deltakerne når kurset avsluttes.

Dersom det regner rigger vi opp utenfor Rottenvik Grendehus istedet.