Rottenvik Bygdelag


Referat fra årsmøter og årsmeldinger er nå lagt ut – se under «Styre og Stell»  over


Rottenvik Bygdelag er et lokal bygdelag  i Lyngen kommune som har sitt virksomhetsområde i og rundt Rottenvik rett nord for tettstedet Lyngseidet. Bygdelaget driver flere aktiviteter i området og driver bl.a. et grendehus og ei hytte i området. Bygdelaget er ellers engasjert i mange prosjekter i lokalsamfunnet innen tilrettelegging av friluftsaktiviteter, sosiale arrangement for bygda  og andre forhold som berører lokalsamfunnet i området.

Vartohytta – Hytte som er åpen for alle og som ligger i et flott turterreng
Grendehuset – Forsamlingshus som leies ut til alle og brukes til lokale arrangement